Privacybeleid

Bij het bezoek aan onze website, Puur-Gezond.be, verzamelen wij diverse gegevens, waaronder ook persoonsgegevens.  Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Puur-Gezond houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacybeleid;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Puur-Gezond is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Het is dan ook erg belangrijk dat u dit zorgvuldig leest.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam
 • Email-adres
 • Het land waarin je je bevindt op het ogenblik dat je onze website bezoekt
 • Profielfoto
 • IP-adres
 • Link naar jou Facebook profiel
 • Link naar jou Google+profiel
 • Link naar jou Instagram profiel

 

Verstrekking aan derden

Je gegevens zullen door Puur-Gezond nooit aan derden worden verkocht.
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de correcte werking van onze website..

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google+
 • YouTube

Cookiebeleid

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van het apparaat waar je onze website mee bezoekt. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen
onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. We gebruiken onder andere cookies van Google om ervoor te zorgen dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

Aan de hand van Google Analytics analyseren we het gebruik van deze website. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website via cookies die op de computers van gebruikers worden bewaard. De opgeleverde informatie over onze website wordt gebruikt om verslagen op te stellen omtrent het gebruik van de website. Google bewaart deze informatie. Het privacybeleid van Google vindt u hier.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Onze website maakt gebruik van Youtube, Facebook, Twitter, Instagram en andere externe diensten. Deze externe diensten kunnen cookies plaatsen om bepaalde gegevens vast te leggen, bijvoorbeeld om het klikgedrag van bezoekers te analyseren. Lees de privacyverklaring van deze externe diensten om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Duur van de opslag

Puur-Gezond zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Puur-Gezond houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen;
 • Het versturen van onze nieuwsbrief: Indien u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen de persoonsgegevens binnen 7 kalenderdagen worden verwijderd.
 • Het aanmaken van een persoonlijk profiel op de website: Uw gegevens worden bewaard totdat u ons schriftelijk verzoekt uw account te verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 7 kalenderdagen na uw verzoek worden verwijderd.
 • Het plaatsen van uw reactie: Uw gegevens worden bewaard totdat u ons schriftelijk verzoekt uw reactie te verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 7 kalenderdagen na uw verzoek worden verwijderd.

Nieuwsbrief

Op onze website heeft u de mogelijkheid zich in te schrijven op een nieuwsbrief. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden. U kan zich te allen tijde uitschrijven door op de link ‘uitschrijven’ – die u onderaan elke email vindt – te klikken.

Wanneer u zich voor onze e-mailnieuwsbrief aanmeldt, sturen wij u wekelijks een overzicht van alle nieuwe en recente artikelen en recepten. Voor ontvangst van de nieuwsbrief moet alleen uw e-mailadres (verplicht) worden opgegeven. Het verstrekken van eventuele aanvullende gegevens geschiedt op vrijwillige basis en dient ertoe u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogeheten ’double-opt-in’-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief toesturen nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor de verzending van nieuwsbrieven. Hierop sturen wij u een e-mail waarin u verzocht wordt te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op de desbetreffende link te klikken.

Middels het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het door uw internetprovider (ISP) geregistreerde IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanmelding op om eventueel misbruik van uw e-mailadres naderhand te kunnen vaststellen. De gegevens die wij bij aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor het verspreiden van de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door hierover een bericht te sturen naar de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Na de annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit ons bestand van nieuwsbriefontvangers.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via onderstaand formulier of via het submenu “Verzoek toegang tot persoonsgegevens” onder het menu “Jouw Puur-Gezond“. Puur-Gezond zal zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen, op uw verzoek reageren.

Klachten

Elke bezoeker beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Vraag jou persoonsgegevens op die op deze website worden bijgehouden: